23.Ročník KOŠTOVKA PÁLENÉHO V MYJAVE

23.Ročník KOŠTOVKA PÁLENÉHO V MYJAVE

Degustácia vzoriek páleného sa uskutočnila v piatok 21.apríla 2017 v Dome kultúry Samka Dudíka na Myjave . Riadil ju Ing. Radko Jurák, odborník na pálené ovocných  destilátov v pestovateľských páleniciach a liehovaroch , degustátor , Hlavný kancelár Slovenského Rádu rytierov destilátov .

489 vzoriek páleného hodnotilo 48 degustátorov v 16 komisiách .

Hodnotilo sa : vzhľad, čistota a intenzita vône a chutí , harmónia páleného, podľa 50 bodového systému .

23.ročníka Koštovky páleného sa zúčastnila aj naša Podvihorlatská pálenica . V silnej  konkurencii zo Slovenka, Českej republiky a Srbska , sme obstáli veľmi vysoko .  

Ocenenia ktoré získala Podvihorlatská pálenica Sobrance

RAŽOVICA 50% – víťaz odrody  49 b z 50 b ( Vynikajúca kvalita )
SLIVOVICA 50% – víťaz odrody 48,4b z 50 b (Vynikajúca kvalita)
TRNKOVICA 50% – víťaz odrody 48 b z 50 b ( Vynikajúca kvalita )
HRUŠKOVICA 50% – zlatý destilát  46 b z 50 b ( Výborná kvalita )