PŘIJEĎTE K NÁM DO LUBNÉ ! PŘIJEĎTE SI ZASOUTĚŽIT.

PŘIJEĎTE K NÁM DO LUBNÉ ! PŘIJEĎTE SI ZASOUTĚŽIT.

Tak sme sa rozhodli prijať pozvanie organizátorov súťaže Českej republiky.
21.9.2019 sa konal pod záštitou Ing. Romana Lineka námestníka Pardubického kraja.

11.ročník FESTIVALU OVOCNÝCH DESTILÁTOV A DOMÁCICH LIKEROV „ LUBENSKÁ ŠŤOPIČKA “.

512 vzoriek bolo rozdelených do 13 kategórii.

Na súťaží sa zúčastnili miestni i cezpoľní a tiež zahraniční výrobcovia, ktorí súťažili o najlepšie výrobky z čistého ovocia.

Náš výrobok, pravý ovocný destilát 50% Marhuľovica  rok výroby  2017 bol ocenený ako Špičkový destilát.