CERTIFIKÁT KOSHER

CERTIFIKÁT  KOSHER

Našim pravým ovocným destilátom bol v januári 2016 udelený CERTIFIKÁT  KOSHER.

Certifikát KOSHER potvrdzuje, že vyrábané produkty boli uznané a schválené prísnymi židovskými pravidlami ako kosher v priebehu celého výrobného cyklu spracovania a balenia. Spotrebitelia vyhľadávajú certifikované kosher výrobky pre ich garantovanú kvalitu, integritu a čistotu, ktorú nájdete vo všetkých výrobkoch označených symbolom kosher.

Čo je „KOŠÉR“ ?

Slovo „Košér“ v preklade znamená  riadny, čistý, alebo akceptovateľný a ako také je užívané v anglickom jazyku. Samotné pravidlá, zákony a nariadenia „Košér“ však pochádzajú z Biblie,  konkrétne sú uvedené v talmudu a iných židovských tradíciách. Tieto zákony a nariadenia sú aplikované po stáročia, za všetkých podmienok a situácií, rovnako ako v dávnych dobách aj v čase dnešnej   - modernej - pod stálym dohľadom.

Za posledné dve desaťročia dopyt  po „Košér“ produktoch významne ovplyvnil potravinársky priemysel všade vo svete. Od svojho založenia v roku 1991 patrí  „Kosher Certification“ medzi svetové uznávané označenia Košér symboly.